Liên hệ


Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

HỘI ĐÔNG Y TỈNH BẮC NINH

Số 2G Đường Phù Đổng Thiên Vương- Thành phố Bắc Ninh
0222 3822 601
0981 61 70 73
tinhhhoidongybn@gmail.com
YouTube