Tin tức

Ấn tượng Baniphar

Công ty dược Bắc Ninh (Baniphar) là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chiết tách được hoạt chất…