Khám chữa bệnh


TÍNH NĂNG DƯỢC VẬT

Tìm hiểu về dược vật là tìm hiểu tác dụng của vị thuốc đối với cơ thể và vận dụng các vị…

SIÊU ÂM TRỊ LIỆU

Siêu âm trị liệu là ứng dụng một tác nhân vật lý sóng âm thanh trong trị liệu, là phương pháp kích…

QUY TRÌNH LASER NỘI MẠCH

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LASER NỘI MẠCH ĐẠI CƯƠNG Bức xạ Laser He – Ne với bước sóng 632,8nm có màu đỏ…

Hỏa long cứu

Là phương pháp dùng nhiệt tác dụng trực tiếp lên bề mặt da, bên dưới có thảo dược, nhằm đưa thuốc và…