Phòng khám YHCT tại trụ sở của Hội – Số 2C đường Phù Đổng Thiên Vương- Tp Bắc Ninh. Thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ