Thày Hiếu giảng bài cho lớp Đông y của tỉnh hội Bắc Ninh
xem thêm video