Lương y Đào Anh Nguyên

Cơ sở y học cổ truyền Đào Nguyên- Phương pháp chữa bệnh bằng:”Siêu năng sinh học”. Đây là phương pháp chẩn trị bệnh cho con người được ứng dụng cận sinh học với tiềm năng bí ẩn, kỳ diệu của con người.


XEM THÊM