Báo cáo kết quả làm việc của Thường trực hội đông y tỉnh với các huyện hội

Từ ngày 15/8/2018, Thường trực BCH Hội Đông y tỉnh đã tiến hành thăm và làm việc với Hội Đông y các huyện, thị thành phố (sau đây gọi tắt là các huyện hội) và các chi hội trực thuộc.

BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC BCH HỘI ĐÔNG Y TỈNH

Từ ngày 15 tháng 8 năm 2018, thường trực BCH Hội Đông y tỉnh đã tiến hành thăm và làm việc với Hội Đông y các huyện, thị thành phố (sau đây gọi tắt là các huyện hội) và các chi hội trực thuộc với các nội dung như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Kết quả công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ tới 2008- 2023

3. Tổ chức thăm một số lương y tiêu biểu trên địa bàn

Qua các buổi làm việc với các huyện hội, thường trực BCH Hội Đông y tỉnh có nhận xét như sau:

Trong công tác 6 tháng đầu năm cơ bản đã đảm bảo tốt các hoạt động kiện toàn và củng cố tổ chức hội, các huyện hội đã tiếp tục duy trì và kiện toàn các chi hội tại các xã phường và khoa YHCT tại các bệnh viện đa khoa, thực hiện công tác chuyên môn KCB cho nhân dân, nhiều lương y có uy tín với người bệnh, khoa YHCT thực hiện KCB YHCT và làm cầu nối giữa YHCT với YHHĐ. Tại Huyện hội cũng tổ chức phòng chẩn trị như Hội Đông y Thành phố, Hội Đông y Thuận Thành.

Trong công tác tổ chức chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ các huyện hội đã chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất phương án nhân sự trình UBND phê duyệt và tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền trong việc bố trí nguồn kinh phí để tổ chức đại hội. Các hội đã chuẩn bị xong như Hội Đông y thành phố Bắc Ninh ( dự kiến giữa tháng 9 đại hội), thị Hội Từ Sơn (dự kiến tháng 10 đại hội) các huyện hội khác dự kiến tháng 11, tháng 12. Huyện Hội Thuận Thành do chuẩn bị xây dựng trụ sở mới nên đề xuất đầu năm 2019. Huyện hội Gia Bình chưa có sự chuẩn bị tốt cho đại hội. Các chi hội trực thuộc cũng cần kiện toàn và củng cố BCH chi hội vì sau khi có sự biến đổi về nhân sự chủ chốt.

Cũng trong thời gian tới BCH tỉnh hội đề nghị các huyện hội tiếp tục công tác tổ chức hội, lấy chất lượng hoạt động hội là quan trọng. Các huyện hội tăng cường vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông y, Đông dược. Động viên mọi người đoàn kết mang hết tài năng trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các hội cần rà soát lại các hội viên, bổ xung kết nạp thêm hội viên mới, lập danh sách trích ngang các hội viên. Để Hội cung cấp cho các hội viên về các hoạt động của Hội và các kiến thức về chuyên môn, bài thuốc hay, kinh nghiệm chữa bệnh v.v…

Thường trực tỉnh hội đề nghị các huyện hội, các chi hội trực thuộc và các hội viên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và tiếp tục củng cố và phát triển Hội đông y.


XEM THÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed